10-PUNTEN PROGRAMMA

1

Scooters van het fietspad.

2

Scooters** emissievrij.

3

Openbaar Vervoer gratis voor ouderen.

4

Fietstunnel onder het IJ, geen brug.

5

Doortrekken N-Z metrolijn naar o.a. Schiphol.

6

Autoluw centrum Amsterdam.

7

Meer midden huur/ koop nieuwbouw (min. 60%).

8

Geen verkoop sociale huurwoningen woningcorporaties.

9

Eeuwigdurende afkoop erfpacht 17x de canon (***).

10

Afvalstoffenheffing afhankelijk van aantal bewoners.

** Geel en blauw kenteken, niet langer verbrandingsmotor i.v.m. vieze uitstoot en lawaai.
*** Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer, onderdeel C van bijlage.