KIESKOMPAS/STEMWIJZER

De Anti-Scooter Partij is opgericht om de overlast van scooters (snorfietsen en bromfietsen) te verminderen.

Teneinde in kieskompas en stemwijzer opgenomen te worden heeft de Anti-Scooter Partij zich over een groot aantal aangeleverde stellingen uitgesproken. Hieronder staan een aantal korte standpunten van de Anti-Scooter Partij gegroepeerd in thema’s waarover stellingen voorkomen in kieskompas en stemwijzer.

Bouwen en wonen

 • Amsterdammers moeten voorrang krijgen op de Amsterdamse woningmarkt.
 • Geen onderscheid OZB-tarief erfpacht en eigen grond.
 • Burger moet erfpachtgrond kunnen (af)kopen, ook als Gemeente baten misloopt.
 • Hele particuliere woningen kunnen niet als hotel gebruikt worden.

Cultuur en identiteit

 • Straatnamen refererend aan het koloniale verleden blijven gehandhaafd.
 • Gemeentelijke vacatures dienen door de beste kandidaat ingevuld te worden.
 • Besturen van religieuze instellingen niet bij voorbaat strenger controleren.
 • Gemeente en religie gescheiden houden en daarom geen subsidies.
 • Nieuwe kerken of moskeeën mag, mits zelf betaald.
 • Niet nog meer geld naar de kunst.

Economie en toerisme

 • Niet OZB verhogen voor meer sociale voorzieningen.
 • Gemeente moet actief buitenlandse bedrijven naar Amsterdam blijven halen.
 • Winkels niet ’s nachts open.
 • Schiphol mag uitbreiden ten gunste van werkgelegenheid.
 • Toerisme is een grote bron van inkomsten en moet niet ingeperkt worden.
 • Net als toerisme moet logischerwijs nieuwe hotels niet ingeperkt worden.
 • Het aantal coffeeshops moet omlaag.
 • Raamprostitutie hoort bij Amsterdam, vrouwenhandel niet.

Jeugd en onderwijs

 • Ouders bepalen zelf schoolkeuze, maar loting zal soms noodzakelijk blijven.
 • Gemeente moet zich niet met lesinhoud scholen bemoeien.
 • Hangjongeren en criminele jongeren moeten hard aangepakt worden.
 • Bestaande scholen zijn prima, niet meer brede middelbare scholen.

Natuur en milieu

 • Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten niet stijgen.
 • Voor nieuwbouw in de stad mag geen openbaar groen verdwijnen.
 • Afvalscheiding moet plaatsvinden zonder verhoging lokale lasten.
 • Amsterdam moet geen evenementen met dieren verbieden.

Sociale zaken

 • Niet nog meer grootschalige overlast gevende evenementen in de stad.
 • Mensen met een bijstandsuitkering moeten een tegenprestatie leveren.
 • Amsterdam moet geen schulden van mensen overnemen.
 • Amsterdam moet aan de jeugdzorg niet meer geld uitgeven dan de rijksbijdrage.
 • Amsterdam moet niet meer statushouders opvangen dan door het Rijk bepaald.
 • Amsterdam moet stoppen met regelingen voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
 • Een basisinkomen is een bevoegdheid van het Rijk, niet van Amsterdam.
 • Hulp in de huishouding is geen primaire overheidstaak.

Veiligheid

 • Lokvrouwen inzetten om vrouwenintimidatie op te sporen gaat te ver.
 • Amsterdam dient religieuze gebouwen extra te beveiligen.
 • Gegevens inwoners koppelen om radicalen op te sporen is geen gemeentetaak.
 • Boa’s moeten kunnen beschikken over een wapenstok en pepperspray.
 • Politieagenten dienen geen religie uit te stralen.
 • Er dient meer camera toezicht in Amsterdam te komen.
 • Er mag meer preventief gefouilleerd worden.

Verkeer en vervoer

 • Auto’s dienen zoveel mogelijk uit het centrum geweerd te worden.
 • Er dient niet meer openbaar vervoer ’s nachts te komen.
 • Er dient meer betaald parkeren en parkeergarages te komen.
 • Openbaar vervoer mag goedkoper ten koste van parkeertarieven.
 • Elektrisch vervoer moet gestimuleerd worden.
 • Vervuilend vervoer moet beperkt worden.
 • Liggelden boten dienen kostendekkend te zijn.

Bestuur

 • Gekozen stadsdeelcommissies met eigen budgetten dienen afgeschaft te worden.
 • Amsterdammers dienen middels referenda meer te zeggen krijgen.
 • Amsterdammers dienen hun eigen burgemeester te kiezen.